Romans en Non-fictie

   

Emma wil leven

Een waargebeurd verhaal over de strijd tegen anorexia

Emma is twaalf als de diagnose anorexia wordt gesteld. Jarenlang strijdt ze tegen deze eetstoornis, tot ze het absolute dieptepunt bereikt. Uiteindelijk vertrekt ze in april 2016 naar Portugal voor een intensieve behandeling. 

Want Emma wil maar één ding: leven. Maar het monster van haar ziekte laat niet meer los. Na drie weken overlijdt ze, achttien jaar jong.

Emma wil leven is gebaseerd op de veel bekeken documentaire van Jessica Villerius. Het boek diept het verhaal van Emma uit. Auteur Josha Zwaan bekeek de vele uren filmmateriaal en sprak met Emma’s ouders, zus, vriendinnen, docenten, artsen en behandelaars. Hun perspectieven worden afgewisseld met dagboekfragmenten en brieven van Emma zelf.

 
Het boek geeft een indringend beeld van de impact van anorexia, maar vooral ook van de liefde- en hoopvolle manier waarop iedereen geprobeerd heeft Emma te helpen.

€ 20,00 1e druk  ISBN 9789025906559 december 2018 Paperback Non-fictie 256 pagina's Uitgever Ten Have

     

Saturnusplein 3

1934. Lies, een gewone jonge vrouw, treedt binnen in een nieuwe wereld als ze gaat werken voor een gefortuneerde Joodse familie. Ze beleeft enkele gelukkige jaren, zeker nadat zij en Daniel, de zoon des huizes, verliefd op elkaar worden. Daniel wordt tijdens zijn studie communist, ziet af van zijn vaders kapitaal en wordt redacteur van De Tribune. Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt zijn Daniel en Lies inmiddels getrouwd en wonen met hun eerste kind in Haarlem. Lies is zwanger van hun tweede kind als Daniel opgepakt wordt wegens verzetsdaden. Hij wordt gehoord, gemarteld en in 1943 gefusilleerd. Lies duikt onder met haar oudste zoontje, de jongste wordt elders ondergebracht.  Als een andere vrouw keert zij na de bevrijding met haar kinderen terug naar hun woning aan het Saturnusplein. Ze besluit haar leven te wijden aan Daniels ideaal: een communistische samenleving. Gedurende de Koude Oorlog komt ze terecht in een steeds groter isolement. Haar eenzaamheid en verbittering brengen haar uiteindelijk tot en onvergeeflijke daad.

 

 

 

“Ik ben voor dit boek helemaal in de geschiedenis van het communisme gedoken. Hoewel ik opgegroeid ben tijdens de Koude Oorlog, wist ik eigenlijk niets van de manier waarop er in die tijd door de overheid en de samenleving met communisten omgegaan werd. Hoe het was om op te groeien in een communistisch gezin, zoals de kinderen van Lies in het boek meemaken, drong pas tot mij door toen ik het levensverhaal hoorde dat aan mijn boek ten grondslag ligt. De gevolgen van oorlog en onderduik zijn in mijn roman Parnassia ook beschreven en komen hier op een andere manier terug. Met mijn achtergrond als gedragswetenschapper heeft de invloed van trauma op het gezinsleven me altijd geïnteresseerd.

Waarom een roman gebaseerd op een echt leven? “ Toen ik dit verhaal hoorde werd ik vooral gegrepen door de vraag hoe het zo ver heeft kunnen komen met de vrouw die de hoofdrol speelt in mijn roman. Hoeveel tegenslagen kan een mens verdragen? De vrouw in het boek verandert door alles wat ze meemaakt, wordt bitter en hard. Dat geldt niet voor iedereen die verschrikkelijke dingen meemaakt, maar in deze roman onderzoek hoe het zo ver kon komen.“

“De band tussen het hoofdpersonage Lies en haar zoons wordt door de oorlog ernstig verstoord, langzaam maar zeker zie je haar afglijden naar gedrag dat iedereen af zou keuren. Maar doordat het verhaal vanuit haar perspectief wordt verteld, vraag ik de lezer eigenlijk om een oordeel daarover op te schorten. Mensen roepen heel makkelijk: zoiets zou ik nooit doen! Nou, ik ben in mijn werk de meest uiteenlopende figuren tegen gekomen van wie je niet verwacht dat ze tot afschuwelijke dingen in staat zijn. Het leven kan zoveel op je pad brengen, je weet van tevoren niet hoe je daarmee omgaat.”

Roman
€ 20,00 | paperback | ISBN 9789026339110
Uitgever Ambo Anthos

     

Zijspoor

In maart 2011 wordt de dan 21-jarige zoon van Josha Zwaan opgenomen in het ziekenhuis. Er is iets vreselijk mis en zijn toestand verslechtert ieder uur. Na een aantal onderzoeken blijkt het te gaan om een zeer zeldzame auto-immuunziekte die nieren en longen aantast: een kans van één op twee miljoen.

Maandenlang zweeft Zwaans zoon tussen leven en dood, daarna volgt een zwaar jaar van dialyseren. Pas nadat hij een donornier van zijn vader ontvangt, krabbelt hij langzaam weer op. Ruim anderhalf jaar houdt zijn moeder een dagboek bij.

 

In Zijspoor wisselen de dagboekfragmenten en latere reflecties elkaar af. Er zijn momenten van diepe angst en wanhoop, maar ook van troost, liefde en besef van grote schoonheid. Een aangrijpend en meeslepend verhaal, dat leest als een roman.

“Een zeer aangrijpend verhaal. Josha Zwaan beschrijft op indringende wijze de impact van een nierziekte op haar zoon Jim, en haar famlie.”
Tom Oostrom, directeur Nierstichting.

Zijspoor; Over een zieke zoon, wanhoop, troost en liefde | Josha Zwaan
€ 19,99 | paperback | 192 pagina’s | ISBN 9789025905095
ISBN e-book 9789025905101 (€ 12,99) |Verschijnt 12 april 2016

 
 
     Dwaallicht

Een hoopgevende roman over leven met psychische problemen

Wat als je je angsten niet meer de baas bent? Kun je dan nog wel een normaal leven leiden? Het overkomt Marthe. Haar leven wordt beheerst door psychische problemen. Machteloos kijkt haar gezin toe hoe het van kwaad tot erger gaat. Totdat de situatie op een dag escaleert en haar man met de kinderen vertrekt. Dit blijkt een keerpunt in Marthes leven. Na vele omzwervingen leert Marthe heel voorzichtig, met vallen en opstaan, zichzelf te accepteren en groeit haar zelfvertrouwen.

 
 

Met haar prachtige poëtische stijl weet Josha Zwaan scherpe emoties voelbaar te maken. Dwaallicht is een verhaal over liefde, waanzin en verlangen. Maar ook over literatuur, muziek en andere vormen van schoonheid.
Voor het schrijven van deze roman heeft Josha Zwaan geput uit haar eigen ervaring met depressie en angst en uit haar ervaringen in de hulpverlening aan dak- en thuislozen en verslaafden.

Redacteur Sanne van Bruggen over Dwaallicht:

‘Josha Zwaan kan heel mooi over de zwaarte en de schoonheid van het leven schrijven. In haar nieuwe roman Dwaallicht leeft de hoofdpersoon, Marthe, met zo veel angsten, dat haar leven bijna onleefbaar is. Een zwaar onderwerp, maar Josha weet er een prachtige ketting van lichtjes doorheen te weven, waardoor het nooit te zwaar wordt. De lichtjes, dat zijn de passages over de schoonheid van het leven, bijvoorbeeld in de vorm van kunst, literatuur, muziek en natuur.’

‘Dwaallicht is een hoopgevende roman, die laat zien dat het mogelijk is om te leven met een psychische stoornis. Met de juiste medicatie en ook door jezelf te accepteren zoals je bent. Josha heeft ook eigen ervaringen in het verhaal verwerkt en dat voel je als lezer. Het raakte me bovendien omdat ik veel angsten en gevoelens van Marthe wel herken, maar dan in het klein en gelukkig hanteerbaar. Ik realiseerde me weer eens goed hoe dun de grens is tussen gezond en ‘gek’.
Een collega mailde me haar leeservaring:
Net Dwaallicht uitgelezen. Bijna in één ruk. Wat een verhaal: Verontrustend, ongemakkelijk, schrijnend, maar ook zo mooi. En dapper. Een boek dat me bijblijft en dat ik een warm hart toedraag.’

Dwaallicht is verschenen bij uitgeverij Ambo Anthos februari 2015
ISBN 978 90 263 3065 0 ISBN e-book 978 90 263 3066 7

 
     
 

Zeevonk

Intrigerende roman waarin de geschiedenis van passagiersschip de Willem Ruys (later Achille Lauro) en het leven van de jonge Freya samenkomen.

Nog voor de Tweede Wereldoorlog werd op de beroemde werf De Schelde, in opdracht van de Rotterdamse Lloyd, gestart met het bouwen van een nieuw en bijzonder mailschip: de Willem Ruys. Het schip voerde tot begin jaren vijftig de lijndienst op Indonesië uit, daarna die naar Australië en Nieuw-Zeeland. Na verkoop aan een Italiaanse reder kreeg het de naam Achille Lauro. Onder deze naam voer het schip verder als luxe cruiseschip. In 1985 werd het gekaapt door leden van de PLO, waarbij een joods-Amerikaanse passagier werd vermoord. In 1994 ging het inmiddels wereldberoemde schip na een brand ten onder en zonk in de Indische Oceaan

 
 

Josha Zwaan neemt de lezer in Zeevonk mee in de rijke geschiedenis van de Willem Ruys. Parallel aan die geschiedenis vertelt de roman het verhaal van Freya, een vrouw die als klein meisje met haar moeder geïnterneerd werd in een van de Japanse kampen. Freya raakt in de loop van het verhaal steeds meer betrokken bij de gebeurtenissen op het schip. Deze gebeurtenissen maken stukje bij beetje herinneringen wakker aan haar vroegste levensjaren, aan haar vader die vocht tegen de volgelingen van Soekarno en na zijn terugkeer in Nederland de draad van het leven niet meer kon oppakken. Langzaam wordt duidelijk waarom Freya niet het grootse en meeslepende leven heeft kunnen leiden waar ze als tiener van droomde.

Zeevonk is geen autobiografische roman. Wel putte de schrijfster onder meer uit de ervaringen van haar moeder die geboren is in Indonesië en uit haar eigen ervaring: in 1967 reisde Zwaan op de Achille Lauro met haar geëmigreerde ouders terug naar Nederland.

Zeevonk is een uitgave van uitgeverij Artemis & Co, 1e druk 2013
ISBN. 978-90-472-0319-3

 
 

Recensies

Docent Nederlands Cees van der Pol op www.scholieren.com
'De roman is m.i. heel geschikt voor de behandeling in leesclubs. Maar ook scholieren kunnen er veel plezier aan beleven. Ik vind het boek een van de beste romans die ik de laatste tijd heb gelezen en het verdient dan ook een  plaats op de literatuurlijst en in het middelbaar onderwijs. Het heeft een meer dan gemiddeld hoog niveau, ondanks de relatieve onbekendheid van de auteur. (Hoewel, van Parnassia werden maar liefst 75.000 exemplaren verkocht.)'

"Schrijfster Josha Zwaan verkent in dit boek middels een lichte stijl de overeenkomsten tussen Indische en Joodse oorlogsslachtoffers: onthechting, angst, onderdrukking van gevoelens. Maar ondanks de zware thematiek wordt het boek nergens te zwaar." Nieuw Israëlitisch Weekblad, maart 2013
Lees de hele recensie Klik hier

"Achille, een naam als een vloek." Provinciaalse Zeeuwse Courant, maart 2013 Lees de hele recensie Klik hier

"Josha Zwaan heeft een bijzonder schrijftalent. Ze is door haar professie een kenner van de mens en haar handelen. Ik word als lezer meegezogen in het verhaal dat zowel sterk als triest is." Reformatorisch Dagblad, augustus 2013
Lees de hele recensie Klik hier

Lezers over Zeevonk: "Boeiend en verrassend! We hebben dit boek in onze leesclub besproken en unaniem vastgesteld dat het een verrassende vondst is om een cruiseschip te personifieren en aan het woord te laten."
Lees alle reviews op www.bol.com

 
     
 

Parnassia

Aangrijpende roman over een joods meisje dat onderduikt bij een christelijk gezin en vervreemdt van haar eigen familie en tradities

Op 15 oktober 2010 is bij uitgeverij Artemis & co de debuutroman van Josha Zwaan verschenen: Parnassia. Josha Zwaan baseerde haar roman op historische feiten: in het Nederland van na de tweede wereldoorlog werd het voor ondergedoken joodse kinderen vaak beter geacht bij hun christelijke pleegouders te blijven dan terug te keren naar hun eigen familie. Als gevolg hiervan is over honderden kinderen jarenlang strijd gevoerd tussen joodse en christelijke organisaties.

 
 

Het is 1942 en de vervolging van joden in Nederland wordt steeds grimmiger. De kleine Rivka wordt door haar ouders ondergebracht bij een kinderloze dominee en zijn vrouw in Zeeland, die zich vol liefde over haar ontfermen. Rivka wordt Anneke en voor de buitenwereld zijn haar ouders omgekomen bij het bombardement op Rotterdam. Wanneer na de bevrijding haar vader en haar broertje Simon op de stoep staan om haar op te halen, herkent ze hen niet meer en kiest ze voor een nieuw bestaan als Anneke. Jaren later woont Anneke in Leiden, waar ze lesgeeft op een basisschool. Ze wordt verliefd op Joost, een beetje een outsider, en naar later blijkt met een joodse achtergrond, net als zij. De geboorte van hun kinderen maakt bij zowel Joost als Anneke een stroom aan onderdrukte gevoelens en herinneringen los die niet meer te stoppen lijkt. Terwijl Joost zich steeds meer tot het joodse geloof begint te wenden, neemt Anneke afstand van hem en van haar gezin. Ze blijkt niet bij machte van haar kinderen te houden en een leven op te bouwen met anderen. Na de dood van Joost ontmoet Anneke haar dochter Sandra op het strand, en stukje bij beetje vertelt Anneke aan Sandra het verhaal van Rivka die Anneke werd, en hoe het zo ver heeft kunnen komen dat zij haar kinderen in de steek liet zonder ooit nog om te kijken.

Parnassia is een uitgave van uitgeverij Artemis & Co, 1e druk 2010
ISBN. 978 90 472 0167 0.

 
 

Recensies en interviews

Docent Nederlands Cees van der Pol op www.scholieren.com
'Ik kan het boek dan ook zeker aanbevelen voor scholieren en studenten. De “amusementswaarde “ (vooral de ontroering) is hoog.
Bij de literaire waarde durf ik eigenlijk wel drie punten toe te kennen d.i. 1 punt boven de standaardwaardering. Ten onrechte is de roman m.i. onderbelicht gebleven.'

Lezers over Parnassia:
"Prachtig!
Ik sluit me bij de vorige, lovende reviews aan. Waanzinnig knap geschreven hoe verleden en heden door elkaar heen gevlochten zijn. Het verhaal is zeer indrukwekkend en meeslepend; je leest het in één ruk uit. Als je van het genre 'persoonlijke oorlogsverhalen' houdt, is dit echt een must have."
Lees alle reviews op Bol.com www.bol.com

"Josha Zwaan heeft een prachtwerk afgeleverd dat qua compositie nagenoeg perfect is, maar ook de dialogen en dialogen interieur zijn razend knap geschreven." Nieuw Israelitisch Weekblad, juli 2011
Lees de hele recensie, deel 1- deel 2

“Deze onthutsende en intrigerende roman reikt verder dan het thema oorlog. Lof voor de debutant.” Reformatorisch Dagblad, april 2011
Lees de hele recensie, klik hier

“Veel kinderen wilden na de oorlog niet terug naar hun familie.” ECI interviewt Josha Zwaan, april 2011
Lees het hele interview, klik hier

Er werd gezwegen, dat leek beter, interview. Esta,  februari 2011
Lees het hele interview   klik hier

“Onthutst en boeit tot het einde.” Boekblad nr.1, januari 2011
Lees de hele recensie  klik hier
www.boekblad.nl

Elke dag opnieuw overleven, interview. Door Maria Foerier, schrijfster. Zie ook www.mariafoerier.nl
Lees het hele interview klik hier

“Knap geschreven en hartverscheurend portet.” Esta, december 2010
Lees de hele recensie  klik hier

Een verscheurd leven, interview. Dagblad De Stentor, d.d. 18 december 2010
Lees het hele interview  klik hier

“Parnassia verdient het om door velen in het hart te worden gesloten.” www.ontmoetdeschrijver.nl
Lees de hele recensie klik hier